Toimintaohjeet

Yhteydenotto kannattaa

Kun olet saanut perintäkirjeen, etkä kykene maksamaan saatavaa perintäkirjeen yhteydessä olevalla tilisiirtolomakkeella, ota yhteyttä perintäyhtiöön mahdollisimman pikaisesti asian hoitamiseksi. Mikäli et kykene suorittamaan saatavaa kerralla, kannattaa perintäyhtiön kanssa neuvotella maksuohjelmasta tai maksuajan pidennyksestä. Yhteydenotto perintäyhtiöön asian hoitamiseksi on useassa tapauksessa Teille halvin tapa saada asia hoidetuksi.

Mikäli olet jo maksanut saatavan ennen perintäkirjeen saamista, ota välittömästi yhteyttä perintäyhtiöön.

Lain mukaan velallinen vastaa velkojalle syntyneistä todellisista perintäkuluista (Laki saatavien perinnästä 10§).

Mikäli perintäyhtiö on ostanut saatavan toimeksiantajalta ennen saatavan maksamista, on perintäyhtiöllä oikeus lain mukaisiin perintäkuluihin. Saatavan suorittaminen suoraan toimeksiantajalle saatavan siirtymisen jälkeen ei vapauta velallista suoritusvastuusta uutta velkojaa kohtaan.

Reklamaatio

Mikäli katsot, että saatavan perusteessa tai määrässä on aiheellista huomautettavaa, kannattaa asiasta reklamoida viivytyksettä perintäyhtiöön.

Reklamaatio on aina syytä tehdä kirjallisesti, jotta molemmilla osapuolilla on selvä käsitys asioiden kulusta. Turhan reklamaation tekeminen saattaa hidastaa perintäprosessia, mutta nostaa perintäkuluja eikä pysäytä perintää, joten aiheeton reklamointi ei ole eduksenne.

Velallisasiakkaan aktiivisuus katsotaan aina eduksi. Passiivisuudella ja reagoimattomuudella aiheutetaan asian eteneminen oikeudelliseen perintään, josta saattaa aiheutua maksuhäiriömerkintä, ulosotto ja siitä edelleen luotonsaannin ja esimerkiksi vuokrasopimuksen tekemisen vaikeutuminen.