Aika on rahaa. Edelleen.

Saatavien tehokkaan kotiutumisen kannalta on tärkeää, että maksuhuomautukset lähetetään nopeasti eräpäivän jälkeen. Ennen varsinaisten perintätoimenpiteiden aloittamista tulee velallista huomauttaa viivästyneestä suorituksesta. Nopea toiminta vaikuttaa merkittävästi perintätulokseen. Perinnässä sanonta, ”Aika on rahaa.” pitää kirjaimellisesti paikkansa. Halutessanne Luotonhallinta Goodwill Oy lähettää maksuhuomautukset puolestanne.

Laki saatavien perinnästä edellyttää, että kuluttaja-asiakkaalle lähetetään yksi maksuhuomautus ennen perintätoimenpiteiden aloittamista. Kuluttajalta perittävät maksuhuomautuskulut saavat olla 5€ per maksuhuomautus. Oikeushenkilöiden osalta maksuhuomautuskuluja ei ole määritelty. Ennen trattaperintää oikeushenkilölle on lähetettävä vähintään yksi maksuhuomautus.

Kuluttajalle ensimmäinen maksuhuomautus saadaan lähettää 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Mikäli saatavaa ei ole maksuhuomautuksista huolimatta suoritettu, voidaan saatava siirtää viipymättä perintään joko maksuhuomautuspalvelumme jatkeena tai erillisenä toimeksiantona.